ČSN 68 1513 (681513)

Kosmetické výrobky. Přípravky s obsahem ethanolu. Společná ustanovení a metody zkoušení

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 3. 2024.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení a dodávání kolínských vod, voňavek, vlasových vod, ústních vod, masážních vod s obsahem ethanolu, pleťových vod, vod před holením a po holení a popř. pro další kosmetické přípravky s obsahem ethanolu. Neplatí pro gelové, aerosolové a speciální skupiny výrobků s obsahem ethanolu (vlasové barvy a přelivy, vlasová tužidla). V části II ("požadavky") se v čl. 2 stanovuje, že "suroviny a přísady používané při výrobě přípravků musí vyhovovat....hygienickým předpisům, uvedeným v Dodatku". (Tam jsou citovány směrnice č. 36/1970 sb. Hyg. předp., resp. úprava č. 13/1974 Vest. MZ SSR., které se týkají kosmetických přípravků.) Dále, v téže části, je v čl. 3 uvedeno, že "přípravky smějí působit pouze místně a nesmějí farmakologicky celkově ovlivňovat organismus. Musí mít složení, které při náležitém použití nevyvolá zdravotní poškození a dráždění normálně citlivé pokožky". V části III ("zkoušení") nejsou - bohužel - pro vlastnosti, uvedené v čl. 3 předepsány žádné zkoušky. Jiné požadavky, které by souvisely s ochranou zdraví norma neobsahuje. Za pozornost stojí i část V ("balení, doprava a skladování") kde také není na uvedené výrobky předepsáno žádné varovné poučení. ČSN 68 1513 byla schválena 29.3.1982 a nabyla účinnosti od 1.5.1983. Nahradila čl. 7 až 9 ČSN 68 1501 z 11.10.1961.
"Změnou a)-8/1983" se s účinností od 1.11.1983 provádí drobná úprava textu čl. 9, a to o obchodním balení, kde se na obalu předepisuje uvést všechny údaje, jako na spotřebitelském balení.
"Změnou b)-12/1988" se s účinností od 1.1.1989 doplňuje tentýž čl. 9, opět pokud jde o obchodní balení, a to o bod i), který zní: "POZOR! Hořlavá kapalina...třídy nebezpečnosti!"

Označení ČSN 68 1513 (681513)
Katalogové číslo 30486
Cena 125 Kč125
Datum schválení 29. 3. 1982
Datum účinnosti 1. 5. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963304861
Změny a opravy Za 8.83, Zb 12.88
Norma je platná do 1. 3. 2024
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 22716 (681503)
Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi

ČSN EN ISO 17516 (681562)
Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity

ČSN EN ISO 21148 (681555)
Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 15 13
  • ČSN 681513
  • ČSN 68 15 13 : 1982
  • ČSN 681513:1982
  • ČSN 68 1513:1982
foo