ČSN (normy i změny) z listopadu 1980

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0225 (010225) - listopad 1980

Aplikovaná statistika. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým

440 Kč

ČSN 01 0652 (010652) - listopad 1980

Spolehlivost v technice. Přejímací plány srovnáváním jedním výběrem založené na Weibullově rozdělení doby bezporuchového provozu

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 1155 (051155) - listopad 1980

Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem

190 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 3123 (243123) - listopad 1980

Rovnobežné otočné zveráky. Základné rozmery

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 3102 (253102) - listopad 1980

Kalibry hladké pro rozměry do 500 mm. Mezní úchylky

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0520 (420520) - listopad 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení wolframu

230 Kč

ČSN 42 0525 (420525) - listopad 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení dusíku

190 Kč

ČSN 42 0526 (420526) - listopad 1980

Chemický rozbor technického železa. Stanovení boru

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0604 (490604) - listopad 1980

Ochrana dreva. Metódy stanovenia biocídnych vlastností ochranných prostriedkov na drevo

350 Kč

64 Plasty

ČSN 64 7029 (647029) - listopad 1980

Zkoušení syntetických usní. Stanovení odolnosti proti opakovanému ohybu

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2572 (792572) - listopad 1980

Ochranné chromitotříslené a chromité usně z hovězin, vepřovic a štípenek

125 Kč

ČSN 79 2750 (792750) - listopad 1980

Podšívkové usne. Podšívkové štiepenkové usne z hovädzín

125 Kč

ČSN 79 3856 (793856) - listopad 1980

Zkoušení usní a kožešin. Stálost úpravy usní a kožešin na umělém světle

125 Kč

ČSN 79 3873 (793873) - listopad 1980

Skúšanie usní. Stanovenie vylúhovateľného chrómu z usní

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 7000 (837000) - listopad 1980

Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení

125 Kč