ČSN 83 7000 (837000)

Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1364-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Stručná norma RVHP stanoví, že soustava norem RVHP v této oblasti musí být složena ze souboru vzájemně souvisejících norem RVHP zaměřených na zachování, obnovu a racionální využití přírodních zdrojů. Tato soustava musí být zpracována s ohledem na ekologické, zdravotně technické a ekonomické požadavky. Soubor norem RVHP je rozčleněn do devíti souborů, a to organizačně metodické normy v oblasti ochrany přírody (kód 0), dále soubory v oblasti ochrany vody (1), atmosféry (2), půdy (3), zlepšení využití pozemků (4), v oblasti ochrany flóry (5), fauny (6), krajiny (7) a v oblasti ochrany a racionálního využití nerostného bohatství (8). Každý z těchto souborů může obsahovat normy předmětové i předpisové. Výslovně je uvedeno, že to mají být normy např. k metodám výpočtu imisí a emisí, pro nejvyšší přípustné koncentrace znečišťujících látek, pro požadavky na zařízení, stroje a objekty, sloužící ke kontrole a ochraně přírodního prostředí před znečištěním a další. ČSN 83 7000 byla schválena 14.11.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982.

Označení ČSN 83 7000 (837000)
Katalogové číslo 5930
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 11. 1980
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963059303
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 70 00
  • ČSN 837000
  • ČSN 83 70 00 : 1980
  • ČSN 837000:1980
  • ČSN 83 7000:1980