ČSN (normy i změny) z dubna 1977

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN 07 4009 (074009) - duben 1977

Předpisy pro zařízení na přípravu uhelného prášku

230 Kč

ČSN 07 4010 (074010) - duben 1977

Provoz, obsluha a údržba zařízení na přípravu uhelného prášku

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0100 (270100) - duben 1977

Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla

125 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 4223 (414223) - duben 1977

Ocel 14 223 MnP-Cr

65 Kč

ČSN 41 4240 (414240) - duben 1977

Ocel 14 240 Mn-Cr

125 Kč

ČSN 41 4331 (414331) - duben 1977

Ocel 14 331 Mn-Si-Cr

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0240-1 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 56 0240-2 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Senzorické zkoušení

230 Kč

ČSN 56 0240-3 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení sušiny refraktometricky

125 Kč

ČSN 56 0240-4 (560240) - duben 1977

Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení kysličníku uhličitého

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 6503 (726503) - duben 1977

Žiaruvzdorné stavivá. Zásadité stavivá. Spoločné ustanovenia

65 Kč