ČSN 07 4010 (074010)

Provoz, obsluha a údržba zařízení na přípravu uhelného prášku

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro provoz a údržbu zařízení na přípravu uhelného prášku. Navazuje úzce na ČSN 07 4009 (Předpisy pro zařízení na přípravu uhelného prášku) a ČSN 07 0710 (Provoz, údržba a obsluha parních kotlů). Za velmi významné ustanovení normy je třeba pokládat pokyn zpracovat pro zařízení "provozní předpisy", Jejichž obsah je stanoven v čl. 1 - 13 normy. Podle normy jsou uvedené předpisy dvojí, a top ty, které zpracovává výrobce a ty, které zpracovává provozovatel. Provozními předpisy, zpracovávanými výrobcem, se rozumí pokyny pro uvádění mlecího zařízení do provozu, řízení provozu a odstavování zařízení z provozu. Provozovatelé zařízení musí pak na podkladě předpisů výrobce zpracovat místní provozní předpisy s přihlédnutím k místním podmínkám. Nedílnou součástí těchto předpisů je i instrukce o první pomoci při popáleninách a otravě CO. V dalších částech jsou pak uvedeny pokyny pro obsluhu zařízení, a to jak z hlediska bezpečnosti provozu (práce), tak i z hlediska bezporuchového stavu zařízení. (Do této skupiny patří např. zvyšování teploty mleté směsi, ložisek, porucha signalizace a blokování, výskyt hořlavých plynů a další.) Závěrem jsou uvedeny předpisy pro pro opravu zařízení a jeho kontrolu (mezi nimi i výčet příkazů a zákazů, např. omezení současného výkonu některých prací, zákazy vstupu do zásobníků, povinné vybavení záchranného družstva apod.) Norma je v podstatě vzorovým provozním i bezpečnostním předpisem, jehož vydání si vyžádal výskyt poměrně velkého počtu různě závažných úrazů při těchto pracech. ČSN 07 4010 byla schválena 15.4.1977 a nabyla účinnosti od 1.1.1978. Nahradila spolu s ČSN 07 4009 starší ČSN 07 4009 z r.1964.
"Změnou a)-10/1979" se s účinností od 1.3.1980 provádí v normě úpravy a doplňky devíti článků.

Označení ČSN 07 4010 (074010)
Katalogové číslo 742
Cena 190 Kč190
Datum schválení 15. 4. 1977
Datum účinnosti 1. 1. 1978
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963007427
Změny a opravy Za 10.79
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 40 10
  • ČSN 074010
  • ČSN 07 40 10 : 1977
  • ČSN 074010:1977
  • ČSN 07 4010:1977