ČSN 38 6462 (386462) Zrušená norma

Rozvod a použití propan-butanu v průmyslových závodech a sídlištích

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz a) rozvodů propan-butanu v průmyslových, komunálních či družstevních závodech a k centrálnímu zásobování sídlišť a objektů občanské vybavenosti, b) tlakových stanic na propan-butan s výparníkem, c) tlakových stanic na propan-butan bez výparníku, jestliže v nich celková náplň připojených tlakových nádob je větší než 200 kg propan-butanu. Neplatí pro spotřební zařízení v nichž se propan-butan nespaluje (např. chemické zpracování propan-butanu), pro rozvod směsi propan-butanu se vzduchem a pro stabilní zásobníky do objemu 5 m3, ze kterých se odebírá pouze plynná fáze. Norma je rozdělena v podstatě do dvou částí, a to technické požadavky na jednotlivé části zařízení (čl. 31 až 260), a dále požadavky na provoz, obsluhu a bezpečnost (čl. 278 až 333). Požadavky na bezpečnost práce jsou obsahem většiny ustanovení této normy, nejen v části, která je nadepsána "Všeobecná bezpečnostní ustanovení" (čl. 306 až 333). ČSN 38 6462 byla schválena 20.6.1975 a nabyla účinnosti od 1.5.1977. Nahradila ČSN 38 6462 z 11.8.1965.
"Změnou a)-6/1980" se s účinností od 1.9.1980 mění ustanovení o označování regulátorů.
"Změnou 2)-9/1993" se s účinností od 1.11.1993 ruší dva odstavce v úvodním ustanovení.

Označení ČSN 38 6462 (386462)
Katalogové číslo 3297
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 1977
Datum účinnosti 1. 5. 1977
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran
EAN kód 8590963032979
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN 38 6462 (386462)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 38 64 62
  • ČSN 386462
  • ČSN 38 64 62 : 1977
  • ČSN 386462:1977
  • ČSN 38 6462:1977
foo