ČSN (normy i změny) z března 1977

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4270 (014270) - březen 1977

Základní pravidla vyměnitelnosti. Tolerance úhlů

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 6008 (026008) - březen 1977

Šroubovité pružiny válcové zkrutné z drátu a tyčí kruhového průřezu tvářené za studena. Základní pojmy, výpočet a směrnice pro konstrukci

340 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0620 (070620) - březen 1977

Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

570 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2100 (342100) - březen 1977

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 2.84t

622 Kč

64 Plasty

ČSN 64 7012 (647012) - březen 1977

Stanovení tahových vlastností poromerů, koženek a plastiků

125 Kč