ČSN 34 2100 (342100)

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

Objednat


Cena: 622 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje předpisy, které platí pro nadzemní sdělovací vedení s holými nebo izolovanými vodiči, závěsné a samonosné kabely, pro křižovatky a souběhy těchto vedení se silnicemi, dálnicemi, řekami, vodními plochami, dráhami a drážními vedeními, vyjma křižovatek a souběhů se silovými vedeními, které řeší ČSN 34 1100. Rozsáhlá norma (70 stran, 8 příloh) normalizuje zvlášť požadavky na vodiče, izolátory, podpěry a další. Mimořádnou pozornost věnuje vzdálenostem nadzemního vedení od země, budov a pod. a všem různým případům křižovatek vedení. Účelem normy je nejen dosažení co největší provozní spolehlivosti, stálosti a životnosti. Norma obsahuje v přílohách i návody k realizaci v některých speciálních případech (= správní ustanovení, postup při vyžádání souhlasů a pod.). ČSN 34 2100 byla schválena 10.3.1977 a nabyla účinnosti od 1.1.1979. Nahradila ČSN 34 2100 z 6.1.1964.
"Změnou a)-2/1984" se s účinností od 1.6.1984 provádí v normě změna dvou článků.

Označení ČSN 34 2100 (342100)
Katalogové číslo 2625
Cena 590 Kč590
Datum schválení 10. 3. 1977
Datum účinnosti 1. 1. 1979
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A5
EAN kód 8590963026251
Změny a opravy Za 2.84t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 21 00
  • ČSN 342100
  • ČSN 34 21 00 : 1977
  • ČSN 342100:1977
  • ČSN 34 2100:1977