ČSN 72 1006 (721006) Aktuální vydání

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro kontrolu mechanického zhutnění zemin, sypanin a dalších materiálů v násypech a zásypech. Platí pro stavby zemního tělesa z přírodních (neupravených) zemin a skalních hornin, z eluvií hornin, popř. z vedlejších produktů (např. popílků, strusky apod.), recyklovaných materiálů nebo z upravených zemin. Obecně platí i pro násypy vyztužené (geosyntetiky nebo jinými výztužnými prvky), vylehčené (například lehkým keramickým kamenivem) a vrstevnaté. Tato norma stanoví metody kontroly odpovídající charakteru zeminy a účelu kontroly pro jednotlivé druhy staveb, popř. konstrukcí.

Označení ČSN 72 1006 (721006)
Katalogové číslo 97558
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963975580
Tato norma nahradila ČSN 72 1006 (721006) z prosince 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6133 (736133)
Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN 73 6190 (736190)
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

ČSN 73 6126-1 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 10 06
  • ČSN 721006
  • ČSN 72 10 06 : 2015
  • ČSN 721006:2015
  • ČSN 72 1006:2015
foo