ČSN 73 6058 (736058) Aktuální vydání

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumentaci jednotlivých, řadových a hromadných garáží v územním řízení (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) a ve stavebním řízení (příp. ohlášení, veřejnoprávní smlouva, zkrácené stavební řízení).
Tato norma platí pro navrhování nových staveb jednotlivých, řadových a hromadných garáží, změny dokončených staveb garáží (např. rekonstrukce), změny v užívání staveb s využitím na garážování vozidel (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy a případně motocykly).
Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadavků ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
Podstatnou změnou proti předchozímu vydání je mj. stanovení podmínek, za kterých lze umožnit parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v garážích. Upřesněny jsou rovněž prostorové požadavky, jako jsou velikosti stání (v návaznosti na ČSN 73 6056), bezpečnostní odstupy (např. i rozšíření stání v blízkosti sloupů v garážích), světlá výška garáží apod. Nově je v ČSN podrobně řešena problematika ramp, zejména jejich šířkového uspořádání a podélných sklonů včetně návrhu přechodových úseků ramp s různými sklony. Velký prostor je dále věnován větrání garáží, kde jsou aplikovány všechny aktuální zkušenosti a změny v dané oblasti od vydání posledního znění normy.
ČSN se mj. také zabývá bezbariérovým užíváním garáží, komunikacemi pro chodce, hygienickými zařízeními, vjezdy a výjezdy do/z hromadné garáže, stavebnětechnickými požadavky a veškerými souvisejícími technickými zařízeními a provozem hromadných garáží. V této normě je nově popsán automatický parkovací systém (APS) včetně příkladů užití.

Označení ČSN 73 6058 (736058)
Katalogové číslo 88898
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 1. 10. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963888989
Tato norma nahradila ČSN 73 6057 (736057) z srpna 1987
ČSN 73 6058 (736058) z srpna 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4130 (734130)
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 74 3305 (743305)
Ochranná zábradlí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 60 58
  • ČSN 736058
  • ČSN 73 60 58 : 2011
  • ČSN 736058:2011
  • ČSN 73 6058:2011
foo