ČSN EN 334 +A1 (386445) Zrušená norma

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně

ČSN EN 334 +A1 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 334+A1

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, funkci, zkoušení a značení, jakož i požadavky na velikost a dokumentaci regulátorů tlaku plynu používaných v regulačních stanicích podle EN 12186 a EN 12279:
- se vstupním tlakem do 100 bar včetně a jmenovitým průměrem do DN 400;
- pro provozní teploty v rozmezí -20 °C až +60 °C, používaných k regulaci tlaku plynů 1. a 2. třídy podle EN 437 v přepravních, distribučních a průmyslových plynovodech.
"Regulátory tlaku plynu" budou v této normě nazývány, s výjimkou nadpisů, "regulátory".
Příloha ZA obsahuje všechny platné základní požadavky pro standardní regulátory tlaku plynu s jednotnou pevností použité v regulačních stanicích vyhovujících EN 12186 nebo EN 12279 s výjimkou externí odolnosti k působení okolního prostředí v případech, kdy dochází ke korozi.
Tato evropská norma uvažuje následující třídy regulátorů:
- třída 1: rozmezí provozních teplot od -10 °C do +60 °C;
- třída 2: rozmezí provozních teplot od -20 °C do +60 °C;
- typ IS (typ s jednotnou pevností);
- typ DS (typ s rozdílnou pevností).
Tato evropská norma platí pro regulátory, u nichž je zdrojem energie potřebné pro regulaci výhradně potrubní plyn, tzn. pro regulátory nevyžadující k regulaci žádný vnější zdroj energie.
Tyto regulátory mohou obsahovat pojistné (deformační) uvolňovací zařízení vyhovující požadavkům přílohy F.
Regulátory splňující požadavky této evropské normy je možno prohlásit za regulátory, které jsou "ve shodě s EN 334" a označit značkou "EN 334".

Označení ČSN EN 334 +A1 (386445)
Katalogové číslo 83834
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 90 stran formátu A4
EAN kód 8590963838342
Norma byla zrušena k 1. 3. 2020
a nahrazena ČSN EN 334 (386445)
Tato norma nahradila ČSN EN 334 (386445) z září 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)