ČSN 73 1702 (731702)

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 270 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 73 1702 je modifikovaným překladem německé normy pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí DIN 1052:2004-08. Modifikace se týká citovaných normativních dokumentů, které nejsou uvedeny jako normy DIN, ale jako odpovídající ČSN popř. ČSN EN. ČSN 73 1702 není evropskou normou, ale je v souladu s novou koncepcí spolehlivosti, která je zaváděna v evropských normách pro navrhování stavebních konstrukcí (Eurokódech), a plně vychází ze zásad Eurokódu 5: Navrhování dřevěných konstrukcí.
V souladu s koncepcí Eurokódů nejsou v pravidlech pro navrhování obsažena ustanovení pro materiály a stavební výrobky, která jsou předmětem přidružených výrobkových norem. Tyto údaje (charakteristické hodnoty vlastností materiálu a únosností spojovacích prostředků a spojů) jsou uvedeny v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi (evropskými normami) pro stavební výrobky v přílohách normy, takže projektant má k dispozici potřebné podklady v jednom dokumentu.
V normě je zapracována řada nových technických ustanovení (např. pro nové materiály na bázi dřeva, typy konstrukčních prvků a spojovací prostředky), která rozšiřují možnosti použití normy.

Označení ČSN 73 1702 (731702)
Katalogové číslo 79353
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 174 stran formátu A4
EAN kód 8590963793535
Tato norma nahradila ČSN 73 1701 (731701) z května 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 2810 (732810)
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 3610 (733610)
Navrhování klempířských konstrukcí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 17 02
  • ČSN 731702
  • ČSN 73 17 02 : 2007
  • ČSN 731702:2007
  • ČSN 73 1702:2007
foo