ČSN 73 1701 (731701) Zrušená norma

Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování konstrukcí ze stavebního dřeva nebo hmot na bázi dřeva, používaných ve stavbách bytových, občanských a pro průmyslovou, rostlinnou a živočišnou výrobu, pro jejichž zatížení platí ČSN 73 0035. Norma navazuje na ČSN 73 0031. Neplatí pro zvláštní druhy dřevěných konstrukcí, pro které byly vydány jiné normy nebo předpisy. Norma platí pro projekty, s jejichž vypracováním se začne po dni její účinnosti. Rozsáhlá stavebnětechnická norma (cca 90 stran) obsahuje požadavky na materiál, statický výpočet, mezní stavy únosnosti, použitelnosti i konstrukční zásady. V rozsáhlých přílohách jsou jak doporučené hodnoty výpočtových pevností, tak charakteristiky ocelových spojovacích prostředků. ČSN 73 1701 byla schválena 3.5.1983 a nabyla účinnosti od 1.8.1984. Nahradila ČSN 73 1701 z 30.7.1969.
"Změnou a)-9/1990" se s účinností od 1.11.1990 provádí v normě rozsáhlé úpravy.
"Změnou 2)-6/1994" se s účinností od 1.7.1994 provádí v normě rovněž rozsáhlé úpravy.

Označení ČSN 73 1701 (731701)
Katalogové číslo 31137
Cena 770 Kč770
Datum schválení 3. 5. 1983
Datum účinnosti 1. 8. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A5
EAN kód 8590963311371
Změny a opravy Za 9.90t, Z2 6.94t, Z3 11.96t, Z4 2.98t, Z5 2.99t, Z6 2.00t, Z7 11.07t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2008
a nahrazena ČSN 73 1702 (731702)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 17 01
  • ČSN 731701
  • ČSN 73 17 01 : 1983
  • ČSN 731701:1983
  • ČSN 73 1701:1983