ČSN EN 2349-304 (311761)

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 304: Doba přítahu a odpadnutí

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Označení ČSN EN 2349-304 (311761)
Katalogové číslo 77658
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2007
Datum účinnosti 1. 4. 2007
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963776583
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 2349-201 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 201: Vnější prohlídka

ČSN EN 2349-202 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 202: Kontrola rozměrů a hmotnosti

ČSN EN 2349-301 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor

ČSN EN 2349-302 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 302: Isolační odpor

ČSN EN 2349-303 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 303: Dielektrická pevnost

ČSN EN 2349-305 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 305: Doba odskočení

ČSN EN 2349-306 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 306: Přetížení stejnosměrným proudem a střídavým proudem

ČSN EN 2349-307 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 307: Úbytek napětí na kontaktu

ČSN EN 2349-308 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 308: Proud cívky

ČSN EN 2349-309 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 309: Přepětí při odpojení stykače

ČSN EN 2349-310 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 310: Porušení

ČSN EN 2349-312 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 312: Elektrická životnost - Kombinované zatížení

ČSN EN 2349-316 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 316: Mechanická životnost (Životnost při sníženém zatěžování)

ČSN EN 2349-317 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 317: Životnost cívky přepínače

ČSN EN 2349-318 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 318: Spínací napětí při vysoké teplotě a vypínací napětí při nízké teplotě

ČSN EN 2349-319 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 319: Zkouška selhání při malém proudu

ČSN EN 2349-402 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 402: Koroze, slaná mlha

ČSN EN 2349-405 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 405: Odolnost proti kapalinám

ČSN EN 2349-407 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 407: Nízký tlak v chladu a vlhké teplo

ČSN EN 2349-409 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 409: Odolnost proti ozonu

ČSN EN 2349-410 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 410: Plísně

ČSN EN 2349-411 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 411: Změna teploty

ČSN EN 2349-412 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 412: Těsnění

ČSN EN 2349-413 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 413: Vibrace, sinusové a náhodné

ČSN EN 2349-414 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 414: Mechanický ráz

ČSN EN 2349-415 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 415: Zrychlení

ČSN EN 2349-601 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 601: Bezpečná vzdálenost kompasu