ČSN EN 2349-201 (311761)

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 201: Vnější prohlídka

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Označení ČSN EN 2349-201 (311761)
Katalogové číslo 77653
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 2007
Datum účinnosti 1. 4. 2007
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963776538
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 2349-202 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 202: Kontrola rozměrů a hmotnosti

ČSN EN 2349-301 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor

ČSN EN 2349-302 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 302: Isolační odpor

ČSN EN 2349-303 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 303: Dielektrická pevnost

ČSN EN 2349-304 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 304: Doba přítahu a odpadnutí

ČSN EN 2349-305 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 305: Doba odskočení

ČSN EN 2349-306 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 306: Přetížení stejnosměrným proudem a střídavým proudem

ČSN EN 2349-307 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 307: Úbytek napětí na kontaktu

ČSN EN 2349-308 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 308: Proud cívky

ČSN EN 2349-309 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 309: Přepětí při odpojení stykače

ČSN EN 2349-310 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 310: Porušení

ČSN EN 2349-312 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 312: Elektrická životnost - Kombinované zatížení

ČSN EN 2349-316 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 316: Mechanická životnost (Životnost při sníženém zatěžování)

ČSN EN 2349-317 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 317: Životnost cívky přepínače

ČSN EN 2349-318 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 318: Spínací napětí při vysoké teplotě a vypínací napětí při nízké teplotě

ČSN EN 2349-319 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 319: Zkouška selhání při malém proudu

ČSN EN 2349-402 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 402: Koroze, slaná mlha

ČSN EN 2349-405 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 405: Odolnost proti kapalinám

ČSN EN 2349-407 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 407: Nízký tlak v chladu a vlhké teplo

ČSN EN 2349-409 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 409: Odolnost proti ozonu

ČSN EN 2349-410 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 410: Plísně

ČSN EN 2349-411 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 411: Změna teploty

ČSN EN 2349-412 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 412: Těsnění

ČSN EN 2349-413 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 413: Vibrace, sinusové a náhodné

ČSN EN 2349-414 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 414: Mechanický ráz

ČSN EN 2349-415 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 415: Zrychlení

ČSN EN 2349-601 (311761)
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 601: Bezpečná vzdálenost kompasu