ČSN EN ISO 14577-2 (420378) Zrušená norma

Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 14577-2 Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Jsou specifikovány metody ověřování a kalibrace zkušebních strojů pro provádění instrumentované vnikací zkoušky ve shodě s ČSN EN ISO 14577-1. Je popsána přímá ověřovací metoda kontroly hlavních funkcí zkušebního stroje a nepřímá ověřovací metoda, která je vhodná zejména ke stanovení opakovatelnosti použití zkušebního stroje. Nepřímá metoda ověřování zkušebního stroje se musí provádět nezávisle pro každou zkušební metodu. Jsou uvedeny podmínky, které musí zkušební stroj splňovat, aby byl schopen se podrobit ověřovací proceduře. Velká pozornost je věnována ověřování vnikacích těles, ověřování zařízení měřících penetraci vnikacích těles do zkoušeného materiálu, ověřování poddajnosti zkušebního stroje a kalibraci poddajnosti zkušebních strojů. Je uvedena forma předepisující údaje, které musí obsahovat ověřovací protokol (kalibrační osvědčení). Norma ISO 14577-2 je rovněž použitelná na přenosné zkušební stroje.

Označení ČSN EN ISO 14577-2 (420378)
Katalogové číslo 67503
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963675039
Norma byla zrušena k 1. 2. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 14577-2 (420378)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14577-1 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 14577-3 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 14577-4 (420378)
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 4: Zkušební metoda pro kovové a nekovové povlaky