ČSN ISO 16649-1 (560079)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glukuronidu

ČSN ISO 16649-1 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glukuronidu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma specifikuje horizontální metodu stanovení počtu b-glukuronidázopozitivních Escherichia coli ve výrobcích určených k lidské výživě a ke krmení zvířat. Oproti části 2 této normy se v části 1 uplatňuje přístup umožňující resuscitaci (revitalizaci) v potravinách (a rovněž v meziproduktech a v prostředí potravinářských provozů) často se vyskytujících tzv. subletálně poškozených bakterií. K resuscitaci takto poškozených E. coli slouží první krok pracovního postupu, což je kultivace inokula na membráně, a to za nepřítomnosti selektivních agens ve (speciální) živné půdě a za příznivé kultivační teploty 37 °C, a to po dobu 4 h jako k resuscitaci postačující. Teprve po resuscitaci následuje přenesení membrány na selektivní pevnou půdu obsahující chromogenní substrát pro průkaz enzymu b-glukuronidázy a na této půdě se kultivují při 44 °C po dobu 18 h až 24 h. Zařazení resuscitačního stupně je významné pro kontrolu průběhu výroby a systém HACCP (analýza kritických kontrolních bodů). Přitom detekce b-D-glukuronidázy za podmínek v normě popsaných implikuje obecně přijatý předpoklad, že růst ß-D-glukuronidázopozitivních bakterií jiných než E. coli je inhibován, a to současně se uplatňujícím selekčním tlakem žlučových solí obsažených v selektivní půdě a relativně vysokou kultivační teplotou 44 °C.

Označení ČSN ISO 16649-1 (560079)
Katalogové číslo 67353
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2003
Datum účinnosti 1. 7. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963673530
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16649-3 (560079)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu

ČSN ISO 16649-2 (560079)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu