ČSN 73 6200 (736200) Zrušená norma

Mostní názvosloví

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví české a slovenské názvy pojmů v oboru mostnich objektů drážních a pozemních komunikací. Norma platí pro vyjadřování v odborném i hospodářském styku, v souvisících právních normách nebo předpisech, učebnicích, projektové dokumentaci, časopisech, a pod. Norma je rozdělena do IX. částí. Obsahuje české a slovenské názvosloví. Česky je definováno okolo 200 hesel. ČSN 73 6200 byla schválena 15.1.1975 a nabyla účinnosti od 1.1.1977.
"Změnou a)-5/1977" se s účinností od 1.8.1977 nahrazuje nesprávný slovenský název hesla č.195.
"Změnou b)-4/1983" se s účinností od 1.7.1983 provádějí změny textu asi u deseti hesel.

Označení ČSN 73 6200 (736200)
Katalogové číslo 6526
Cena 590 Kč590
Datum schválení 15. 1. 1975
Datum účinnosti 1. 1. 1977
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A5
EAN kód 8590963065267
Změny a opravy Za 5.77, Zb 4.83
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN 73 6200 (736200)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 00
  • ČSN 736200
  • ČSN 73 62 00 : 1975
  • ČSN 736200:1975
  • ČSN 73 6200:1975
foo