ČSN EN 1364-1 (730853) Zrušená norma

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí od 1.7. 2000. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1364-1:1999. Evropská norma EN 1364-1:1999 má status české technické normy. (ČSN) EN 1364 se skládá z následujících částí: Část 1: Stěny, Část 2: Podhledy, Část 3: Závěsové stěny - celé sestavy (připravuje se), Část 4: Závěsové stěny - části sestavy (připravuje se), Část 5: Požární zkouška přibližující se skutečnému uspořádání pro fasády a závěsové obvodové stěny (připravuje se) a Část 6: Systémy obvodových stěn ( připravuje se). Tato první část evropské normy (ČSN) EN 1364 stanoví metodu pro určení požární odolnosti nenosných stěn. Norma navazuje na (ČSN) EN 1363-1. Metoda platí pro vnitřní a obvodové zasklené i nezasklené nenosné stěny, včetně částečně zasklených stěn. Požární odolnost obvodových nenosných stěn může být stanovena za podmínek vnitřního i vnějšího požárního namáhání. Ve druhém případě se použije křivka vnějšího požáru, uvedená v (ČSN) EN 1363-2. Neplatí pro: a) závěsové obvodové stěny, které jsou řešeny přímo EN 1364-3 (v ČR do května 2000 nezavedena), b) dveřní sestavy s částmi nenosných stěn, posuzované jako uzávěr, které se musí zkoušet podle (ČSN) EN 1634-1. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Zkušební podmínky, kapitolu 6 - Zkušební vzorek, kapitolu 7 - Instalace zkušebního vzorku, kapitolu 8 - Kondicionování, kapitolu 9 - Použité přístroje, kapitolu 10 - Zkušební postup, kapitolu 11 - Kritéria dosažení mezních stavů, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a kapitolu 13 - Oblast přímé aplikace výsledků zkoušek. Norma dále obsahuje jen normativní Přílohu A. ČSN EN 1364-1 (73 0853) byla vydána v květnu 2000; platí od 1.7. 2000. Tato norma po nabytí platnosti částečně nahradí ČSN 73 0855 z 24.6.1980 v rozsahu uvedeném v národní předmluvě.

Označení ČSN EN 1364-1 (730853)
Katalogové číslo 58836
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963588360
Norma byla zrušena k 1. 11. 2015
a nahrazena ČSN EN 1364-1 (730853)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1364-2 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

ČSN EN 1364-3 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)

ČSN EN 1364-4 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

ČSN EN 1364-5 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky

foo