Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1364-1 (730853) Zrušená norma

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7308 Požární bezpečnost staveb

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 1364-1 (730853)
Katalogové číslo 58836
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963588360
Norma byla zrušena k 1. 11. 2015
a nahrazena ČSN EN 1364-1 (730853)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Norma platí od 1.7. 2000. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1364-1:1999. Evropská norma EN 1364-1:1999 má status české technické normy. (ČSN) EN 1364 se skládá z následujících částí: Část 1: Stěny, Část 2: Podhledy, Část 3: Závěsové stěny - celé sestavy (připravuje se), Část 4: Závěsové stěny - části sestavy (připravuje se), Část 5: Požární zkouška přibližující se skutečnému uspořádání pro fasády a závěsové obvodové stěny (připravuje se) a Část 6: Systémy obvodových stěn ( připravuje se). Tato první část evropské normy (ČSN) EN 1364 stanoví metodu pro určení požární odolnosti nenosných stěn. Norma navazuje na (ČSN) EN 1363-1. Metoda platí pro vnitřní a obvodové zasklené i nezasklené nenosné stěny, včetně částečně zasklených stěn. Požární odolnost obvodových nenosných stěn může být stanovena za podmínek vnitřního i vnějšího požárního namáhání. Ve druhém případě se použije křivka vnějšího požáru, uvedená v (ČSN) EN 1363-2. Neplatí pro: a) závěsové obvodové stěny, které jsou řešeny přímo EN 1364-3 (v ČR do května 2000 nezavedena), b) dveřní sestavy s částmi nenosných stěn, posuzované jako uzávěr, které se musí zkoušet podle (ČSN) EN 1634-1. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Zkušební podmínky, kapitolu 6 - Zkušební vzorek, kapitolu 7 - Instalace zkušebního vzorku, kapitolu 8 - Kondicionování, kapitolu 9 - Použité přístroje, kapitolu 10 - Zkušební postup, kapitolu 11 - Kritéria dosažení mezních stavů, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a kapitolu 13 - Oblast přímé aplikace výsledků zkoušek. Norma dále obsahuje jen normativní Přílohu A. ČSN EN 1364-1 (73 0853) byla vydána v květnu 2000; platí od 1.7. 2000. Tato norma po nabytí platnosti částečně nahradí ČSN 73 0855 z 24.6.1980 v rozsahu uvedeném v národní předmluvě.

Další příbuzné normy

ČSN EN 1364-2 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

ČSN EN 1364-3 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)

ČSN EN 1364-4 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

ČSN EN 1364-5 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky