ČSN 73 0821 (730821) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví hodnoty požární odolnosti některých druhů stavebních konstrukcí, určené na podkladě zkoušek požární odolnosti nebo na podkladě experimentálně ověřených výpočtů. Vedle všeobecných údajů a údajů o maltách a betonech, jsou hodnoty požární odolnosti tabelizovány v deseti tabulkách (str. 5 až 45 normy), a to podle charakteru použitého materiálu (např. stropy betonové, ocelové, dřevěné apod.) ČSN 73 0821 byla schválena 28.2. l973 a nabyla účinnosti od 1.10.1974.
"Změnou a) -3/1980" se s účinností od 1.7.1980 ruší v tab. 4A položka 1 a nahrazuje novým zněním.
"Změnou b)-6/1983" se s účinností od 1.9.1983 provádí drobná úprava textu v tab. 4A, vyhlášeného "změnou a/" a dále tato tabulka doplňuje o pol. 1 c)

Označení ČSN 73 0821 (730821)
Katalogové číslo 5538
Cena 440 Kč440
Datum schválení 28. 2. 1973
Datum účinnosti 1. 10. 1974
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963055381
Změny a opravy Za 3.80t, Zb 6.83, Z3 5.07t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 21
  • ČSN 730821
  • ČSN 73 08 21 : 1973
  • ČSN 730821:1973
  • ČSN 73 0821:1973
foo