ČSN 34 2710 (342710) Nové vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví zásady pro navrhování, montáž, uvedení do provozu, kontroly, údržbu a opravy systému EPS platné pro:
- nové stavební objekty a technologické soubory (včetně jejich částí a prostorů);
- změny stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů);
- změny v užívání stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů);
- zajištění provozuschopnosti, údržby a oprav instalovaných systémů EPS.
Stanovení podmínek pro navrhování systému EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení řeší ČSN 73 0875.
Norma platí pro:
- systémy EPS sloužící k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, ke spolehlivému samočinnému ovládání či monitorování stavu zařízení požární ochrany připojených na výstupy ústředny EPS (např. ovládaná a doplňující požárně bezpečnostní zařízení) a k samočinnému zabezpečení dalších opatření (např. vypnutí strojů, uzavření potrubních či dopravních systémů, přenos požárního poplachu na vzdálenou ohlašovnu požárů - viz 3.27), a to buď přímo nebo prostřednictvím doplňujících zařízení (např. ZDP, KTPO, OPPO - viz 3.3);
- navrhování objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů) v rozsahu, ve kterém se na ni české technické normy nebo právní předpisy odvolávají.
Norma neplatí pro:
- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1 ed. 2;
- autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604.

Označení ČSN 34 2710 (342710)
Katalogové číslo 517840
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2023
Datum účinnosti 1. 11. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 108 stran formátu A4
EAN kód 8596135178407
Tato norma nahradila ČSN 34 2710 (342710) z září 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0848 (730848)
Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 27 10
  • ČSN 342710
  • ČSN 34 27 10 : 2023
  • ČSN 342710:2023
  • ČSN 34 2710:2023
foo