ČSN 73 0405 (730405) Aktuální vydání

Měření posunů stavebních objektů

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro měření změn polohy, výšky a tvaru (posunů a přetvoření) stavebních objektů a jejich částí - dále jen měření posunů stavebních objektů - proti poloze a tvaru v základní nebo předcházející etapě měření. Jsou to posuny vzniklé změnami v základové půdě (viz ČSN 73 1001 a ČSN 73 0031) pod objektem nebo stavební, popř. jinou činností v okolí objektu, účinkem statického, dynamického a seizmického zatížení, popř. jinými vlivy na stavební objekty (např. změnou hladiny podzemní vody, poddolováním).
Platí pro měření všech druhů stavebních objektů, pro které nebyly vydány zvláštní předpisy.
Norma se nevztahuje na měření:
a) při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí (ČSN 73 2030 a ČSN 73 6209);
b) poklesů a sesuvů půdy;
c) odchylek geometrických parametrů skutečného provedení stavebních objektů při stavební činnosti, které se určují při kontrole přesnosti (ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0212-3 a ČSN 73 0212-4).
V této normě se používá názvosloví podle ČSN 73 0401 a ČSN ISO 7078.

Označení ČSN 73 0405 (730405)
Katalogové číslo 50572
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963505725
Tato norma nahradila ČSN 73 0405 (730405) z června 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0420-2 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN ISO 4463-1 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

ČSN ISO 4463-2 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

ČSN ISO 4463-3 (730411)
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

ČSN 73 0420-1 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 04 05
  • ČSN 730405
  • ČSN 73 04 05 : 1997
  • ČSN 730405:1997
  • ČSN 73 0405:1997

Tuto normu naleznete v kategorii Stavební normy

foo