ČSN 44 1369 (441369) Zrušená norma

Stanovení germania v uhlí a úletech

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení obsahu germania v černých a hnědých uhlích, lignitech a úletech. Podstata zkoušky: Organická hmota vzorku se spálí v oxidační atmosféře při 45O °C až 500 °C. Germanium se převede do roztoku loužením se směsí kyseliny sírové, dusičné a fluorovodíkové. Vydestiluje se chlorid germaničitý, který se stanoví fotokolorimetricky v prostředí 0,7 až 1,2 N HCl. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1369 byla schválena 19.12.1962 a nabyla účinnosti od 1.7.1963.

Označení ČSN 44 1369 (441369)
Katalogové číslo 4064
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1963
Datum účinnosti 1. 7. 1963
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963040646
Norma byla zrušena k 1. 9. 2000

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 13 69
  • ČSN 441369
  • ČSN 44 13 69 : 1963
  • ČSN 441369:1963
  • ČSN 44 1369:1963