ČSN 38 6460 (386460) Zrušená norma

Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz tlakových stanic na zkapalněný topný plyn propan-butan (dále jen PB), určených pro odběratele v obytných budovách, kde jmenovitý provozní tlak plynu v rozvodu za regulátorem smí být nejvýše 3 kPa (přibližně 300 kp.m-2) a u nichž celková náplň připojených provozních lahví s plynem nesmí překročit 200 kg PB. Norma platí i pro tlakové stanice těchže parametrů používané v jiných než obytných budovách (veřejných budovách, malých provozovnách, laboratořích apod.) Tato poměrně rozsáhlá norma obsahuje velmi podrobné technické požadavky na jednotlivé části zařízení, předpisy - jak v úvodu uvedeno - pro stavbu a montáž i pokyny pro přezkoušení a uvedení do provozu. Část VII je věnována údržbě a bezpečnosti provozu a nadto v příloze č. 1 jsou vzorové bezpečnostní pokyny pro provoz stanice. V dalších přílohách jsou pak nákresy různých způsobů umístění lahví s PB. ČSN 38 6460 byla schválena 23.1.1974 a nabyla účinnosti od 1.1.1976. Nahradila ČSN 38 6460 z 1.7.1965.
"Změnou a)-10/1976" se s účinností od 1.1.1977 mění ustanovení čl. 104 o pojistných ventilech.
"Změnou b)-10/1978" se s účinností od 1.1.1979 mění znění čl. 182 v souvislosti s vydáním ČSN 13 7411 o plynových kohoutech.
"Změnou c)-6/1980" se s účinností od 1.9.1980 nahrazuje novým zněním čl. 84, týkající se regulátorů.
"Změnou d)-10/1980" se s účinností od 1.1.1981 provádí opět jen změna jediného čl. 182.
"Změnou e)-11/1984" se s účinností od 1.1.1985 zrušují čl. 131 až 133 a 135 až 172 a čl. 134 nahrazuje novým zněním.
"Změnou f)-11/1986" se s účinností od 1.1.1987 provádí celá řada změn zejména v souvislosti s jednoduchými tlakovými stanicemi.
"Změnou g)-12/1988" se s účinností od 1.2.1989 mění další ustanovení, které se týká zásahu do tlakových stanic.

Označení ČSN 38 6460 (386460)
Katalogové číslo 3296
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1975
Datum účinnosti 1. 1. 1976
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran
EAN kód 8590963032962
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN 38 6462 (386462)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 38 64 60
  • ČSN 386460
  • ČSN 38 64 60 : 1975
  • ČSN 386460:1975
  • ČSN 38 6460:1975
foo