Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
24139

ČSN 01 3464 (013464) - srpen 1987

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu

440 Kč vč. DPH
84407

ČSN EN 777-1 (060216) - listopad 2009 aktuální vydání

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
84408

ČSN EN 777-2 (060216) - listopad 2009 aktuální vydání

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
84409

ČSN EN 777-3 (060216) - listopad 2009 aktuální vydání

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
84410

ČSN EN 777-4 (060216) - listopad 2009 aktuální vydání

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
84406

ČSN EN 416-1 (060217) - listopad 2009 aktuální vydání

Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
507534

ČSN EN 437 (061001) - září 2019 nové vydání

Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč vč. DPH
94423

TNI CEN/TR 1749 (061002) - prosinec 2013

Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

350 Kč vč. DPH
99377

ČSN EN 14459 (061807) - květen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503014

ČSN EN 16830 (061826) - srpen 2017

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty

350 Kč vč. DPH
6449

ČSN 13 7400 (137400) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Prehľad

65 Kč vč. DPH
6450

ČSN 13 7401 (137401) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Technické predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t


315 Kč vč. DPH
6451

ČSN 13 7410 (137410) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t


190 Kč vč. DPH
6452

ČSN 13 7411 (137411) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom, so závitovou prípojkou a so štvorhranom pre kľúč

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t


97 Kč vč. DPH
6453

ČSN 13 7412 (137412) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou

65 Kč vč. DPH
6454

ČSN 13 7420 (137420) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom s prípojkou pre hadicu

65 Kč vč. DPH
6455

ČSN 13 7421 (137421) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s čapom a prípojkou pre hadicu

65 Kč vč. DPH
6456

ČSN 13 7426 (137426) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty dvojité s čapom a prípojkami pre hadice

65 Kč vč. DPH
6457

ČSN 13 7450 (137450) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce nátrubkové k plynovým spotrebičom

65 Kč vč. DPH
6458

ČSN 13 7451 (137451) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce čapové k plynovým spotrebičom

65 Kč vč. DPH
82226

ČSN EN 15069 (137460) - listopad 2008

Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva

550 Kč vč. DPH
91898

ČSN EN 12405-2 (257700) - únor 2013

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
94292

ČSN EN 16314 (257703) - únor 2014

Plynoměry - Dodatečné funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
96305

TNI CEN/TR 16061 (257823) - listopad 2014

Plynoměry - Inteligentní plynoměry

350 Kč vč. DPH
25928

ČSN 25 7859 (257859) - listopad 1990

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.00t


262 Kč vč. DPH
2293

ČSN 25 7860 (257860) - květen 1977

Plynomery. Základné ustanovenia

230 Kč vč. DPH
504306

ČSN EN 1359 (257861) - květen 2018 aktuální vydání

Plynoměry - Membránové plynoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
504930

ČSN EN 12480 (257862) - srpen 2018 aktuální vydání

Plynoměry - Rotační objemové plynoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
506503

ČSN EN 12261 (257863) - květen 2019 nové vydání

Plynoměry - Turbínové plynoměry

570 Kč vč. DPH
506586

ČSN EN 14236 (257864) - duben 2019 nové vydání

Ultrazvukové plynoměry pro domácnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč vč. DPH
506585

ČSN EN 12405-1 (257865) - duben 2019 nové vydání

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč vč. DPH
99523

ČSN EN 12405-3 (257865) - červen 2016

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
92147

ČSN EN 12327 (386414) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

230 Kč vč. DPH
83310

ČSN EN 15001-2 (386420) - květen 2009

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

340 Kč vč. DPH
507072

ČSN EN 15399 (386433) - duben 2019

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
80948

ČSN EN 1775 (386441) - květen 2008 aktuální vydání

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t


460 Kč vč. DPH
84395

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441) - prosinec 2009

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

440 Kč vč. DPH
61147

ČSN EN 12279 (386443) - březen 2001

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t


295 Kč vč. DPH
87905

ČSN EN 1555-1 (646412) - duben 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

230 Kč vč. DPH
87904

ČSN EN 1555-2 (646412) - duben 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.13t


360 Kč vč. DPH
89564

ČSN EN 1555-4 (646412) - prosinec 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)

230 Kč vč. DPH
87902

ČSN EN 1555-5 (646412) - duben 2011

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč vč. DPH
94008

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - říjen 2013

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

350 Kč vč. DPH