ČSN 75 6505 (756505)

Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady pro navrhování, výstavbu a provoz zařízení pro zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů, příp. dalších materiálů. Povrchové úpravy ve smyslu této normy zahrnují veškeré postupy předúpravy a úpravy kovů, plastů a dalších materiálů, jejich galvanické či bezproudové pokovování, postupy odstraňující zbytky solí použité v tepelné úpravě, oplachy vodou, postupy používané pro nanášení nátěrových hmot či smaltů, postupy pro odstraňování povlaků kovů , smaltů a nátěrových hmot. Pokud odpadní vody z povrchových úprav kovů obsahují ropné látky, postupuje se podle ČSN 83 0917. Ve velmi podrobně zpracované normě jsou stanoveny všeobecné požadavky, dále návrh na technologii čištění a pak zejména postupy a způsoby zneškodňování odpadních vod. Zvláštní kapitola je věnována separaci kalu a kalovému hospodářství, kde v čl. 86 jsou stanoveny mezné hodnoty především kationtů ve vodných výluzích odvodněných kalů. Další kapitola obsahuje technické řešení neutralizační stanice a poslední kapitola podmínky pro provoz. Hygienický význam mají i přílohy: V příl. 1 je metodika testace přípravků používaných v povrchové úpravě kovů, v příl. 2 je postup odstavného zneškodňování kyanidových koncentrovaných odpadních vod při použití chlornanu sodného v alkalickém prostředí, v příl. 3 je stanovení vyluhovatelnosti neutralizačního kalu a v příl. 4 je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. ČSN 75 6505 byla schválena 4.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 83 0809 z 13.1.1976.

Označení ČSN 75 6505 (756505)
Katalogové číslo 31261
Cena 340 Kč340
Datum schválení 4. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963312613
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 65 05
  • ČSN 756505
  • ČSN 75 65 05 : 1991
  • ČSN 756505:1991
  • ČSN 75 6505:1991
foo