ČSN 75 0123 (750123) Zrušená norma

Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Jezy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma určuje základní termíny a jejich definice v hydrotechnice, na úseku pevných i pohyblivých jezů. Norma má tři části. V nich je česky a slovensky uvedeno názvosloví. Česky je definováno 97 hesel. Nejsou uvedeny žádné ekvivalentní názvy v cizích jazycích (např. v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině). ČSN 75 0123 byla schválena 13.12.1989 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ON 73 6513 z 6.2.1979.

Označení ČSN 75 0123 (750123)
Katalogové číslo 31241
Cena 230 Kč230
Datum schválení 13. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963312415
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN 75 0120 (750120)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 01 23
  • ČSN 750123
  • ČSN 75 01 23 : 1989
  • ČSN 750123:1989
  • ČSN 75 0123:1989