ČSN 74 6491 (746491) Zrušená norma

Drevené dvere. Metóda zisťovania odolnosti proti pôsobeniu klimatických vplyvov

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6529-88 s řadou čs.poznámek a čs. doplňků. Do normy jsou současně zapracovány všechny údaje z mezinárodní normy ISO 6444 a ISO 8273. Norma platí pro dřevěné dveře a stanovuje laboratorní metodu zjišťování odolnosti proti působení klimatických vlivů. Norma se používá společně s ČSN 74 6487 a ČSN 74 6488. Podstata zkoušky: Metoda je založena na zjištění změn rovinnosti dveřového křídla a rozměrů dveřového křídla a zárubně vlivem klimatických faktorů, působících stanovenou dobu a v porovnání s výchozím stavem. Je normalizována příprava vzorků,, zkušební zařízení, postup zkoušky, vyhodnocení výsledků a zpráva o zkoušce. ČSN 74 6491 byla schválena 28.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Částečně nahradila ČSN 74 6402 z 16.6.1971.

Označení ČSN 74 6491 (746491)
Katalogové číslo 31234
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963312347
Norma byla zrušena k 1. 6. 2000
a nahrazena ČSN EN 43 (747001), ČSN EN 79 (747002)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 74 64 91
  • ČSN 746491
  • ČSN 74 64 91 : 1990
  • ČSN 746491:1990
  • ČSN 74 6491:1990
foo