ICS 91.060.50 - Dveře. Okna

ČSN 16 5771 (165771) - duben 1978

Stavební kování. Závěsy otočných a kyvných oken. Technické předpisy

190 Kč

ČSN 16 6003 (166003) - srpen 1987

Stavební kování. Názvy a definice

230 Kč

ČSN 16 6011 (166011) - srpen 1992

Stavební kování. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 16 6014 (166014) - červen 1992

Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy

65 Kč

ČSN EN 12365-1 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 1: Funkční požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-2 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-3 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 3: Zkušební metoda zotavení po průhybu (stlačení)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-4 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 16 6110 (166110) - květen 1982

Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.90t, Z2 3.04t

189 Kč

ČSN EN 13126-9 (166111) - červenec 2013

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14637 (166238) - duben 2008

Stavební kování - Elektricky řízený zádržný systém pro požární dveře - Požadavky, zkušební metody, použití a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (361045) - červen 2007 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 8.09t, A2 7.10t, A12 7.15t

710 Kč

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (361050) - červenec 2015 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

550 Kč

ČSN EN 14220 (492146) - srpen 2007

Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace

340 Kč

ČSN EN 14221 (492147) - srpen 2007

Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace

340 Kč

ČSN EN 13741 (696361) - červenec 2004

Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12412-2 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy

440 Kč

ČSN EN 12412-4 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně

440 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

590 Kč

ČSN EN ISO 12567-1 (730579) - leden 2011 aktuální vydání

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

550 Kč

ČSN EN ISO 12567-2 (730579) - červen 2006

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna

340 Kč

ČSN EN 1634-1 +A1 (730852) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

590 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

550 Kč

ČSN EN 1634-3 (730852) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

230 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - srpen 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 15269-10 (730868) - říjen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

550 Kč

ČSN EN 15269-11 +AC (730868) - prosinec 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

590 Kč

ČSN EN 15269-2 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

770 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - listopad 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

570 Kč

ČSN EN 15269-5 +A1 (730868) - únor 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

770 Kč

ČSN EN 15269-7 (730868) - květen 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

570 Kč

ČSN EN 17020-4 (730871) - září 2021

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1627 (746001) - leden 2012

Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

340 Kč

ČSN EN 1628 +A1 (746002) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

570 Kč

ČSN EN 1629 +A1 (746003) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

350 Kč

ČSN EN 1630 +A1 (746004) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

350 Kč

ČSN EN 949 (746005) - duben 2002 aktuální vydání

Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

125 Kč

ČSN EN 1522 (746006) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1523 (746007) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12207 (746011) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12208 (746012) - leden 2001

Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12210 (746013) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 13527 (746014) - únor 2001

Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1191 (746015) - červenec 2013 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda

440 Kč

ČSN EN 1932 ed. 2 (746016) - leden 2014 aktuální vydání

Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda a funkční hlediska

440 Kč

ČSN EN 1026 (746017) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1027 (746019) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12211 (746020) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12045 (746021) - září 2001

Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření přenášené síly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 12194 (746022) - září 2001

Okenice, vnější a vnitřní clony - Nesprávné používání - Zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 12835 (746023) - listopad 2001

Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti

190 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - červenec 2019

Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

770 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - září 2021 nové vydání

Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, názvy a definice

770 Kč

ČSN EN 12400 (746025) - srpen 2003

Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 13125 (746025) - červenec 2002

Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku

230 Kč

ČSN EN 12833 (746026) - červenec 2002

Svinovací okenice pro střešní okna a zimní zahrady - Odolnost proti zatížení sněhem - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 13123-1 (746027) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 1: Rázová trubice

230 Kč

ČSN EN 13123-2 (746027) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství

125 Kč

ČSN EN 13124-1 (746028) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 1: Rázová trubice

190 Kč

ČSN EN 13124-2 (746028) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství

230 Kč

ČSN EN 13330 ed. 2 (746029) - leden 2014 aktuální vydání

Okenice - Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 14201 (746030) - červenec 2004

Clony a okenice - Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14203 (746031) - červenec 2004

Clony a okenice - Způsobilost pro použití převodovek s klikovou rukojetí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - září 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Terminologie

590 Kč

ČSN EN 13120 +A1 (746033) - srpen 2014 aktuální vydání

Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 13561 (746034) - listopad 2015 aktuální vydání

Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

570 Kč

ČSN EN 13659 (746035) - listopad 2015 aktuální vydání

Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 14202 (746035) - leden 2005

Clony a okenice - Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14024 (746036) - červen 2005

Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami

340 Kč

ČSN EN 17213 (746050) - říjen 2020

Okna a dveře - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1933 (746071) - duben 2000

Markýzy - Odolnost proti zatížení způsobenému nadržením vody - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14759 (746072) - listopad 2005

Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - březen 2006

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - září 2021 nové vydání

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14351-1 +A2 (746075) - červen 2018 aktuální vydání

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře

570 Kč

ČSN EN 14351-2 (746075) - červen 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře

550 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - leden 2009

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - září 2021 nové vydání

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 74 6077 (746077) - leden 2018 aktuální vydání

Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

370 Kč

ČSN 74 6078 (746078) - červen 2018

Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití

230 Kč

ČSN EN 16433 (746083) - srpen 2014

Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 16434 (746084) - srpen 2014

Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení

230 Kč

ČSN 74 6101 (746101) - září 2015 aktuální vydání

Dřevěná okna - Základní ustanovení

340 Kč

ČSN 74 6210 (746210) - únor 1985

Kovová okna. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.88, Z2 3.92t, Z3 8.01t

597 Kč

ČSN 74 6401 (746401) - prosinec 1977

Dřevěné dveře. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.01t, Z2 8.01t

404 Kč

ČSN EN 16580 (746484) - říjen 2016 aktuální vydání

Okna a dveře - Dveřní křídla odolná proti vlhkosti a stříkající vodě - Zkouška a klasifikace

230 Kč

ČSN EN 129 (746485) - červen 2012

Metoda zkoušení dveří - Zkouška zborcení dveřního křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 74 6488-1 (746488) - květen 1987

Drevené dvere. Spôsob merania rozmerov polodrážky dverového krídla

65 Kč

ČSN 74 6488-2 (746488) - květen 1987

Drevené dvere. Spôsob merania osadenia závesov na dverovom krídle

125 Kč

ČSN 74 6501 (746501) - duben 1987

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.90, Zb 2.91t, Z3 4.00t, Z4 2.01t

359 Kč

ČSN 74 6550 (746550) - květen 1985

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.88, Z2 3.92t, Z3 1.01t, Z4 8.01t

562 Kč

ČSN EN 12608-1 +A1 (746707) - únor 2021

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN 12608-1 +A1 (746707) - září 2021 nové vydání

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

340 Kč

ČSN EN 13115 (746804) - únor 2021 nové vydání

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13049 (746805) - listopad 2003

Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 14608 (746806) - prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla

190 Kč

ČSN EN 14609 (746807) - prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

190 Kč

ČSN EN 13420 (746809) - prosinec 2011

Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1294 (747001) - březen 2001

Dveřní křídla - Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla

125 Kč

ČSN EN 948 (747004) - srpen 2000

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

125 Kč

ČSN EN 950 (747005) - srpen 2000

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

125 Kč

ČSN EN 952 (747006) - srpen 2000

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření

125 Kč

ČSN EN 1192 (747010) - leden 2001

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

125 Kč

ČSN EN 12219 (747011) - leden 2001

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 1530 (747012) - leden 2001

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí

125 Kč

ČSN EN 1529 (747013) - leden 2001

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

125 Kč

ČSN EN 12433-1 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat

230 Kč

ČSN EN 12433-2 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat

230 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - únor 2021 nové vydání

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12046-2 (747015) - únor 2001

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

190 Kč

ČSN EN 947 (747016) - duben 2002 aktuální vydání

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

125 Kč

ČSN EN 951 (747017) - duben 2002 aktuální vydání

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

125 Kč

ČSN EN 12604 +A1 (747018) - červenec 2021 nové vydání

Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1121 (747020) - srpen 2001

Dveře - Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12424 (747021) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12425 (747022) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12426 (747023) - srpen 2001

Vrata - Průvzdušnost - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12427 (747024) - srpen 2001

Vrata - Průvzdušnost - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 12428 (747025) - srpen 2013 aktuální vydání

Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet

230 Kč

ČSN EN 12489 (747026) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12444 (747028) - listopad 2001

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet

230 Kč

ČSN EN 12453 (747029) - leden 2019 aktuální vydání

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 12635 +A1 (747030) - červenec 2009 aktuální vydání

Vrata - Montáž a použití

230 Kč

ČSN EN 12978 +A1 (747032) - duben 2010 aktuální vydání

Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - říjen 2016 aktuální vydání

Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 16005 (747040) - květen 2013

Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

570 Kč

ČSN EN 16361 +A1 (747041) - duben 2017 aktuální vydání

Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním

440 Kč

ČSN EN 16034 (747050) - květen 2015

Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

350 Kč

ČSN EN 16281 (943470) - září 2013

Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16654 (943471) - květen 2016

Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zařízení pro ochranu prstů určená pro dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč