ČSN EN 43 (747001) Zrušená norma

Zkoušení dveří - Stálost dveřních křídel při různých vlhkostech působících za ustálených klimat ze všech stran křídla současně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Cena k této normě je na dotaz.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje způsob zkoušení stálosti dveřních křídel při změnách vlhkosti vzduchu za ustálených klimatických podmínek, působících po sobě současně ze všech stran dveřního křídla. Tato norma platí pro všechna plochá, ohybově tuhá dveřní křídla, obsahující takové množství hydroskopických materiálů, které by mohly ovlivnit stálost dveřních křídel. Zkouška spočívá vtom, že dveřní křídlo je po stanovenou dobu vystaveno různým, po sobě následujícím, vždy ze všech stran rovnoměrně působícím ustáleným klimatickým podmínkám. Měří se změny rovinnosti vzniklé vlivem zkoušky a zaznamenávají se ostatní vzniklá poškození.

Označení ČSN EN 43 (747001)
Katalogové číslo 58713
Datum schválení 1. 5. 2000
Datum účinnosti 1. 6. 2000
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
EAN kód 8590963587134
Norma byla zrušena k 1. 4. 2001
a nahrazena ČSN EN 1294 (747001)
Tato norma nahradila ČSN 74 6491 (746491) z prosince 1990
foo