Náhrady ke zrušené normě ČSN 74 6491 (746491) z prosince 1990

Norma byla zrušena k 1. červnu 2000 a nahrazena těmito normami

ČSN EN 43 (747001) - květen 2000

Zkoušení dveří - Stálost dveřních křídel při různých vlhkostech působících za ustálených klimat ze všech stran křídla současně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2001 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 79 (747002) - květen 2000

Zkoušení dveří - Stálost dveřních křídel mezi dvěma rozdílnými klimaty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2001 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
foo