ČSN 73 1353-1 (731353) Zrušená norma

Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1353-1 Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu lambda v ustáleném tepelném stavu. Navazuje na ČSN 73 1350, ČSN 73 1290, ČSN 73 0542 a ČSN 72 7010. Součinitel tepelné vodivosti (tepelná konduktivita) lambda ve Wm-1K- 1vyjadřuje schopnost pórobetonu šířit teplo a je definováno jako konstanta úměrnosti gradientu teploty a plošné hustoty tepelného toku (viz ČSN 01 1323). Jsou normalizovány všeobecné požadavky, požadavky na zkušební a měřicí zařízení, měřidla a pomůcky, provádění vzorkování a způsob dokumentace o zkouškách. ČSN 73 1353 část 1 byla schválena 25.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. ČSN 73 1353 část 1 a 2 zrušily a nahradily ČSN 73 1357 z 29.9.1976.

Označení ČSN 73 1353-1 (731353)
Katalogové číslo 31110
Cena 125 Kč125
Datum schválení 25. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963311104
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN 73 1353 (731353)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 1353 (731353)
Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 731353-1
  • ČSN 73 13 53-1