ČSN 36 0008 (360008) Zrušená norma

Oslnění, jeho hodnocení a zábrana

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma pojednává o různých druzích oslnění a nejen objasňuje celý tento pojem, ale současně poskytuje údaje k jeho odstraňování. Velmi rozsáhlá norma stanovuje názvosloví, všeobecné údaje o oslnění a specifikuje druhy oslnění. Zvláštní ( obsáhlou) kapitolu věnuje jednak oslnění kontrastem, jeho příčinám i hodnocení, jednak zábraně oslnění. Norma - přes její stáří - je spíše návodem k jednání, podkladem pro porozumění problematice z fyziologického hlediska apod., než obvyklým souborem závazných požadavků. S ohledem na charakter normy opakujeme některé definice, a to: Oslnění: Je nepříznivý stav zraku, jenž ruší zrakovou pohodu nebo i zhoršuje až znemožňuje vidění. Jeho příčinou je přílišný zas (v porovnání s adaptačním jasem) nebo nevhodné rozložení jasů v zorném poli anebo velký prostorový nebo časový kontrast jasů. Vzniká tedy vždy, když celá sítnice nebo její část je vystavena značně většímu jasu, než na který je adaptována. Podle stupně působení rozeznáváme oslnění rušivé, omezující a oslepující. Oslnění rušivé: Je oslnění, které narušuje zrakovou pohodu, aniž zdánlivě zhoršuje nebo omezuje vidění. Vzniká tím, že oslňující zdroj poutá pozornost na úkor místa, na které by se měl zrak soustředit. Pozornost je rozptýlena, cítíme nepříjemný stav, aniž bychom si někdy uvědomili, že je to zaviněno oslněním. Oslnění omezující: Je vyšším stupněm oslnění. Ztěžuje rozeznávání, vidění se stává namáhavé, vzniká pocit nejistoty, únavy a pracovní výkon klesá. Oslnění oslepující: Je oslnění tak intenzivní, že znemožňuje vidění, někdy i na delší dobu, když již příčina oslnění zanikla. V mnohých případech (zejména v dopravě) je takový stav velmi nebezpečný. Některé podklady pro řešení problematiky oslnění jsou (i formou příkladů) shrnuty do příloh I až IV. (Např. "Jas a plocha typických světelných zdrojů", "Nomogram ke stanovení činitele oslnění", apod.) Norma byla, bohužel, vydána ještě v době, kdy oplatily staré jednotky a je tedy třeba mnohé tabulky přepočítat na nyní platné jednotky SI. K tomuto účelu, bohužel, nebyla vydána k normě žádná změna. ČSN 36 0008 byla schválena 28.12.1961 a nabyla účinnosti od 1.10.1962.

Označení ČSN 36 0008 (360008)
Katalogové číslo 3110
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1961
Datum účinnosti 1. 10. 1962
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963031101
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN 12464-1 (360450)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 00 08
  • ČSN 360008
  • ČSN 36 00 08 : 1961
  • ČSN 360008:1961
  • ČSN 36 0008:1961
foo