Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 73 0030 (730030) Zrušená norma

Písemné značky veličin pro navrhování staveb

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7300 Navrhování staveb, všeobecně

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN 73 0030 (730030)
Katalogové číslo 31017
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1983
Datum účinnosti 1. 1. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A5
EAN kód 8590963310176
Změny a opravy Za 4.89t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
a nahrazena ČSN ISO 3898 (730030)

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 1565-79. Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou - jako obvykle - po straně označena svislou čarou. Norma stanoví základní písmenné značky a všeobecná pravidla pro jejich tvorbu při navrhování všech druhů stavebních konstrukcí z oboru statiky, dynamiky, hydrodynamiky, mechaniky zemin a zakládání staveb, tepelné techniky, vzduchotechniky, osvětlování a akustiky. Rozsáhlá norma obsahuje asi 400 značek seřazených podle oblastí, jichž se týkají a v příloze seřazených abecedně. Veličin stavební tepelné techniky, vzduchotechniky, osvětlování a akustiky je v čl.19 normalizováno asi 40. ČSN 73 0030 byla schválena 11.2.1983 a nabyla účinnosti od 1.1.1984. Nahradila ČSN 73 0030 z 31.8.1965. Současně bylo ve Věst. ÚNM oznámeno vyhláškou G. Ř. koncernu Vítkovice Ostrava č.18/1984 Věst. ÚNM, že s účinností od 1.1.1984 se ruší i ON 73 1409, protože je nahrazena ČSN 73 0030.
"Změnou a)-4/1989" se s účinností od 1.6.1989 mění řada ustanovení normy a zejména doplňují nové zkratkové indexy.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 00 30
  • ČSN 730030
  • ČSN 73 00 30 : 1983
  • ČSN 730030:1983
  • ČSN 73 0030:1983