ČSN 72 2030-10 (722030) Zrušená norma

Chemický rozbor vysokopecní strusky. Stanovení celkové síry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje metodu stanovení celkové síry automatickým analyzátorem. Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 72 2030 část 1. Podstata metody. Vzorek s přídavkem čistého železa v třískách se spaluje ve vysokofrekvenční indukční pícce automatického analyzátoru v kyslíkové atmosféře v přítomnosti wolframu jako spalovací přísady. V průběhu spalování dochází k oxidaci síry na oxid siřičitý, který se ve vznikající plynné směsi stanoví infraanalyzátorem. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 72 2030 část 10 byla vydána v červnu 1992.

Označení ČSN 72 2030-10 (722030)
Katalogové číslo 30864
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1992
Datum účinnosti 1. 7. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963308647
Norma byla zrušena k 1. 10. 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722030-10
  • ČSN 72 20 30-10