ČSN 69 0010-4-12 (690010) Zrušená norma

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vyztužování otvorů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie.2.1: Kategorizace nádob.3.1: Materiál.4.1: Výpočet pevnosti. Úvodní část.4.2: Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z oceli.4.3: Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů.4.4: Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny.4.5: Výpočet pevnosti. Válcové části nádob.4.6: Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob.4.7: Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob.4.8: Výpočet pevnosti. Kulové pláště.4.9: Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka.4.10: Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka.4.11: Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka.4.12: Výpočet pevnosti. Vyztužování otvorů.4.13: Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla.4.14: Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu.4.15: Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy.4.16: Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů.4.17: Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště.4.18: Výpočet pevnosti. Přírubové spoje. 4.19: Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory 4.20: Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava části nádob.4.21: Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob.4.22: Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků.4.23: Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob.4.24: Výpočet pevnosti. Jednotná úprava výpočtu pevnosti pro pasport tlakové nádoby provedeného na počítači.4.25: Výpočet pevnosti. Vysokotlaké nádoby.4.26: Výpočet pevnosti. Závěsné čepy.4.27: Výpočet pevnosti. Určení dovoleného přetlaku měřením při tlakování.5.1: Konstrukce. Základní požadavky.5.2: Konstrukce. Výstroj tlakových nádob.5.3: Konstrukce. Požadavky na značení. 6.1: Výroba. Základní požadavky na výrobu.6.2: Výroba. Svařování.6.3: Výroba. Součinitel hodnoty svarového spoje. 6.4: Výroba. Kontrola svarových spojů.7.1: Zkoušení a dokumentace. Stavební a první tlaková zkouška.7.2: Zkoušení a dokumentace. Pasport tlakové nádoby.8.1: Nádoby pro teploty pod 0°C. Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C. 9.1: Konzervace a nátěry. Základní požadavky.10.1: Smaltované nádoby. Základní požadavky.11. Vysokotlaké nádoby.12. Kulové uskladňovací nádoby. Tato část 4.12 normy je překladem ST SEV 1639-88 s čs. doplňky. (Pro potřeby ČR je např. doplněna celá příloha s výpočty nádob s hrdly zatíženými vnějšími silami a momenty.) Norma platí pro výpočet vyztužování otvorů v tlakových nádobách stabilních, pracujících s vnitřním nebo vnějším přetlakem. vedle normalizovaného použitého značení (včetně nákresů), podmínek platnosti výpočtu a základnách vzorců jsou stanoveny podmínky pro osamocené otvory v tlakových nádobách, zatížených vnitřním přetlakem, vliv vzájemného ovlivnění otvorů v tlakových nádobách s vnitřním přetlakem a jsou konečně stanoveny požadavky na vyztužování otvorů v tlakových nádobách, zatížených vnějším přetlakem. Je normalizována řada vzorců a nomogramů. ČSN 69 0010 část 4.12 byla schválena 19.10.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila čl. 425 - 485 ČSN 69 0010 z 27.10.1975 a ON 69 0044 z r.1981.
"Změnou 1)-3/1993" se s účinností od 1.5.1993 provádí v normě několik změn a doplňků, zejména v souvislosti s nově vydanými částmi ČSN 69 0010.
"Změnou 2)-9/1994" se s účinností od 1.10.1994 provádějí změny především přílohy a mění několik kapitol této přílohy.

Označení ČSN 69 0010-4-12 (690010)
Katalogové číslo 30554
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963305547
Norma byla zrušena k 1. 2. 1998
a nahrazena ČSN 69 0010-4-12 (690010)

Další příbuzné normy

ČSN 69 0010-1-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

ČSN 69 0010-10-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-11 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky

ČSN 69 0010-12 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby

ČSN 69 0010-2-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

ČSN 69 0010-3-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

ČSN 69 0010-4-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

ČSN 69 0010-4-10 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010-4-11 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

ČSN 69 0010-4-13 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

ČSN 69 0010-4-14 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

ČSN 69 0010-4-15 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

ČSN 69 0010-4-16 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

ČSN 69 0010-4-17 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

ČSN 69 0010-4-18 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

ČSN 69 0010-4-19 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

ČSN 69 0010-4-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

ČSN 69 0010-4-20 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

ČSN 69 0010-4-21 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

ČSN 69 0010-4-22 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

ČSN 69 0010-4-23 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

ČSN 69 0010-4-25 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

ČSN 69 0010-4-26 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

ČSN 69 0010-4-27 (690010)
Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

ČSN 69 0010-4-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

ČSN 69 0010-4-4 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

ČSN 69 0010-4-5 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

ČSN 69 0010-4-6 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

ČSN 69 0010-4-7 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

ČSN 69 0010-4-8 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

ČSN 69 0010-4-9 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010-5-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-5-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0010-5-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

ČSN 69 0010-6-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

ČSN 69 0010-6-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

ČSN 69 0010-6-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

ČSN 69 0010-6-4 (690010)
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů

ČSN 69 0010-7-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

ČSN 69 0010-7-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

ČSN 69 0010-8-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

ČSN 69 0010-9-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 690010-4-12
  • ČSN 69 00 10-4-12