ČSN 67 3012 (673012) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Stanovení hustoty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6624-89. Do normy jsou včleněna ustanovení v čl.2.3, 3.1 a 3.3 označená jako "čs. doplněk". Platí pro kapalné nátěrové hmoty a kapalné meziprodukty a předepisuje metodu stanovení hustoty pyknometricky. ČSN 67 3012 byla schválena 31.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1971. Nahradila ČSN 67 3012 z 17.9.1971.

Označení ČSN 67 3012 (673012)
Katalogové číslo 30408
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963304083
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 2811-1 (673012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 67 30 12
  • ČSN 673012
  • ČSN 67 30 12 : 1991
  • ČSN 673012:1991
  • ČSN 67 3012:1991