ČSN 64 1310 (641310) Zrušená norma

Epoxidové pryskyřice pro samozhášivé vrstvené plasty. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6596-89. Platí pro roztoky bromované epoxidové pryskyřice v etylglykolu ve směsi s acetonem nebo metyletylketonem, které se spolu s tvrdidlem a popřípadě s urychlovačem používají jako pojivo při výrobě samozhášivých plátovaných izolantů a lepících listů pro vrstvené plošné spoje. Navíc norma v čl.1.3 upozorňuje na to, že při práci s roztoky bromované pryskyřice je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy jak pro práci s chemikaliemi, tak pro práci s hořlavinami. ČSN 64 1310 byla schválena 20.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991.

Označení ČSN 64 1310 (641310)
Katalogové číslo 29838
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963298382
Norma byla zrušena k 1. 2. 1999

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 13 10
  • ČSN 641310
  • ČSN 64 13 10 : 1990
  • ČSN 641310:1990
  • ČSN 64 1310:1990