ČSN 64 0332 (640332) Zrušená norma

Epoxidové pryskyřice. Stanovení epoxidového hmotnostního ekvivalentu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 3001. Navíc obsahuje v čl. 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14 a 15 až 19 další údaje a další metodu stanovení. Norma předepisuje metody stanovení epoxidového hmotnostního ekvivalentu a epoxidového indexu a platí pro všechny epoxidové pryskyřice, včetně epoxiamimů. Normalizované metody jsou podrobně popsány. V čl. 3 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 64 0332 byla schválena 21.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.199l. Nahradila ČSN 64 0332 z 6.9.1967.

Označení ČSN 64 0332 (640332)
Katalogové číslo 29765
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963297651
Norma byla zrušena k 1. 12. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 3001 (640332)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 03 32
  • ČSN 640332
  • ČSN 64 03 32 : 1991
  • ČSN 640332:1991
  • ČSN 64 0332:1991