ČSN 42 1350 (421350)

Plechy, pásy, pruhy a fólie z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plechů, pásů, pruhů a fólií z olova a slitin olova, určených pro všeobecné použití. V části I - Všeobecně je v čl. 3 uvedeno, že "kovové olovo je toxické a při dlouhodobé expozici může vyvolat otravy." Současně se odkazuje na pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví, které jsou v příloze. Tato informační příloha má standardní charakter podobných statí v předmětových technických normách pro chemické sloučeniny. Nejdříve charakterizuje především expozici olovu a jeho chronický účinek a uvádí technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná průměrná NPK-P pro olovo 0,05 mg.m-3. Nejsou uvedeny pokyny pro první pomoc. Je ale připomenuta povinnost provádět pravidelné preventivní lékařské prohlídky exponovaných. Na závěr této přílohy je připomenuta povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se s olovem pracuje pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce, a není ji třeba v technické normě opakovat.) ČSN 42 1350 byla schválena 30.8.1984 a nabyla účinnosti od 1.1.1986. Nahradila ČSN 42 1350 z 7.11.1956.

Označení ČSN 42 1350 (421350)
Katalogové číslo 27897
Cena 125 Kč125
Datum schválení 30. 8. 1984
Datum účinnosti 1. 1. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963278971
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 42 13 50
  • ČSN 421350
  • ČSN 42 13 50 : 1984
  • ČSN 421350:1984
  • ČSN 42 1350:1984
foo