ČSN 73 6360-1 (736360) Zrušená norma

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1. srpna 1997 na základě požadavku Ministerstva dopravy a spojů české republiky závazná. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen Ministerstvo dopravy a spojů České republiky. Norma se skládá ze dvou částí: Část 1: Projektování; Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba. Tato první část stanoví požadavky na konstrukční a geometrické uspořádání koleje, kolejových spojení a rozvětvení a její prostorovou polohu, včetně provozu jednotek s naklápěcími skříněmi pro projektování železničních drah normálního rozchodu, kromě drah speciálních, do rychlosti 160 km .h-1 včetně. Rozsáhlá norma, cca 55 stran. Vedle textu má 6 normativních a 1 informativní přílohu. ČSN 73 6360 část 1 byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN 73 6360-1 (736360)
Katalogové číslo 26195
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963261959
Změny a opravy Z1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2008
a nahrazena ČSN 73 6360-1 (736360)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 6360-2 (736360)
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 736360-1
  • ČSN 73 63 60-1