ČSN 73 6360-1 (736360) Zrušená norma

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na geometrické parametry koleje a kolejových spojení a rozvětvení z hlediska návrhu koleje železničních drah normálního rozchodu 1 435 mm, kromě drah speciálních, do rychlosti 300 km/h včetně. V normě jsou zahrnuta ustanovení pro projektování geometrických parametrů koleje s ohledem na provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.

Označení ČSN 73 6360-1 (736360)
Katalogové číslo 81981
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2008
Datum účinnosti 1. 11. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963819815
Norma byla zrušena k 1. 1. 2021
a nahrazena ČSN 73 6360-1 (736360)
Tato norma nahradila ČSN 73 6360-1 (736360) z července 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6380 (736380)
Železniční přejezdy a přechody

ČSN 73 6201 (736201)
Projektování mostních objektů

ČSN EN 12899-2 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

ČSN EN 12899-3 (737030)
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky

ČSN 73 6310 (736310)
Navrhování železničních stanic

Další příbuzné normy

ČSN 73 6360-2 (736360)
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 736360-1
  • ČSN 73 63 60-1