Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 45.080 - Koleje a součásti železničních drah

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
506714

ČSN P ISO/TS 14837-31 (011407) - únor 2019

Vibrace - Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy - Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách

440 Kč vč. DPH
28075

ČSN 42 5676 (425676) - březen 1990

Kolejnice pro důlní a polní dráhy. Rozměry

190 Kč vč. DPH
81981

ČSN 73 6360-1 (736360) - říjen 2008 aktuální vydání

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

550 Kč vč. DPH
84171

ČSN 73 6360-2 (736360) - říjen 2009 aktuální vydání

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t


415 Kč vč. DPH
86012

ČSN EN 13674-4 +A1 (736361) - květen 2010 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
86011

ČSN EN 14811 +A1 (736363) - květen 2010

Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

590 Kč vč. DPH
70090

ČSN EN 13232-1 (736371) - září 2004

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice

440 Kč vč. DPH