ČSN IEC 812 (010675) Zrušená norma

Metody analýzy spolehlivosti systému. Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 812:1985. Bylo třeba zpřesnit český ekvivalent pro anglický termín "failure mode". Pojem "failure mode" lze chápat dvěma způsoby: V užším smyslu jde o konkrétní, přímý důsledek, jímž se porucha projeví (např. objeví se průsak na potrubí) a v tomto smyslu význam výrazu nezahrnuje příčinu a vnitřní souvislosti poruchy. V daném případě vyhovuje překlad "projev poruchy". Termín se však často používá v širším smyslu, kdy je třeba znát, "jak" porucha nastala. V tom případě zahrnuje příčinu poruchy a její další atributy a pak je vhodné volit termín "způsob poruchy". Celý název metody "Failure mode and effect analysis" se do češtiny překládá jako "Analýza způsobů a důsledků poruch". Tento překlad výrazu " failure mode" je zde vhodný, neboť jde o rozlišování poruch podle jejich celkové charakteristiky. Norma IEC 812 oba výše uvedené významy neohraničuje a prolínají se v ní. Norma popisuje analýzu způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýzu způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a poskytuje návod, jak mají být tyto metody aplikovány k dosažení různých cílů, a to: uvedením postupných kroků nutných pro provedení analýzy, stanovením příslušných termínů, předpokladů, ukazatelů kritičnosti a způsobů poruch, stanovením základních principů a uvedením potřebných příkladů.

Označení ČSN IEC 812 (010675)
Katalogové číslo 24061
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963240619
Norma byla zrušena k 1. 2. 2007
a nahrazena ČSN EN 60812 (010675)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)