ČSN IEC 846 (356569) Zrušená norma

Měřiče dávkového ekvivalentu a příkonu dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 846:1989. Norma platí pro zařízení pro měření prostorového dávkového ekvivalentu a směrového dávkového ekvivalentu z externích zdrojů záření beta, X a gama podle ICRU Zpráva 39 (1985). Norma se vztahuje na měření záření beta o energii až do 4 MeV a záření X a gama o energii až do 10 MeV. Norma je určena především pro zařízení pro měření dávkového ekvivalentu nebo příkonu dávkového ekvivalentu z externích zdrojů záření beta nebo X a gama v radiační ochraně. V této normě se výraz "(příkon) dávkový ekvivalent" používá jak pro měření dávkového ekvivalentu, tak pro měření příkonu dávkového ekvivalentu. Normu nelze používat pro zařízení užívaná v lékařské radiologii, kterou se zabývá IEC TC 62, kde podmínky ozáření mohou být krajně nehomogenní, avšak přesně známy. Norma neplatí rovněž pro osobní dozimetry, určené pro nošení osobami ke stanovení odhadu dávky záření, kterou osoba obdržela. Norma obsahuje řadu definic, např.: Dávkový ekvivalent H: Součin D, Q a N v uvažovaném bodě tkáně, kde D je absorbovaná dávka, Q je jakostní činitel a N je součin všech dalších modifikujících činitelů) H = DQN. Poznámka - Pro záření beta, X a gama lze součinitele Q a N položit rovny jedné pro vnější záření. Dále je definován Sievert (Sv): Jednotka SI dávkového ekvivalentu: 1 Sv = 1 J. kg-1. Poznámka - Pokud je absorbována dávka D vyjádřena v grayích, pak je dávkový ekvivalent H vyjádřen v sievertech, protože součinitelé Q a N jsou bezrozměrné. Pro záření beta, X a gama je Q a N pro externí záření rovno jedné. Pro tato záření je tedy dávkový ekvivalent H v sievertech číselně roven absorbované dávce D v grayích. V prvním (stručnějším) oddíle jsou normalizovány metody měření (příkonu) dávkového ekvivalentu, v části druhé (velmi rozsáhlé) jsou normalizovány vlastnosti měřičů (příkonu) prostorového a směrového dávkového ekvivalentu. Za pozornost stojí pět příloh, které především tabulky, potřebné k uplatňování ustanovení normy. ČSN IEC 846 (35 6569) byla vydána v říjnu 1992.

Označení ČSN IEC 846 (356569)
Katalogové číslo 23773
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1991
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963237732
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004
a nahrazena ČSN IEC 60846 (356569)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)