ČSN 25 7860 (257860)

Plynomery. Základné ustanovenia

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, úřední ověřování, dodávání, dovoz a opravy objemových rychlostních plynoměrů, používaných k měření spotřeby svítiplynu, zemního plynu, popř. jiných plynů, jejichž specifikace je uvedena v rozměrových normách nebo v technické dokumentaci jednotlivých druhů plynoměrů. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky, zaměřené především na přesnost a citlivost plynoměrů. Z hlediska bezpečnosti (a hygieny) práce jsou významné požadavky na těsnost a její zkoušení. ČSN 25 7860 byla schválena 5.5.1977 a nabyla účinnosti od 1.1.1980. Nahradila ČSN 25 7860 z r.1967.
"Změnou a)-7-8/1987" se s účinností od 1., 9.1987 mění ustanovení čl. 103 o zkouškách.
"Změnou b)-4/1988" se s účinností od 1.7.1988 ruší ustanovení částí III., IV. a V. (tj. technické požadavky, zkoušení a balení, doprava a skladování). Nyní ČSN 25 7859 z 12.10.1987. (Ve Věstníku ÚNM není uvedeno, zda se ruší celé články bez výjimky nebo ne.)
"Změnou c)-3/1991 se s účinností od 1.5.1991 z n o v u ruší část I., III. a V. a v části II. články 36 až 42. Nyní n o v á ČSN 25 7859 z 19.11.1990. Ve věstníku FÚNM není uvedeno nic o vztahu "změny b/" a "změny c/", protože fakticky některé části původní normy jsou zrušeny dvakrát a teoreticky vzniká rozpor mezi oběma změnami.

Označení ČSN 25 7860 (257860)
Katalogové číslo 2293
Cena 230 Kč230
Datum schválení 5. 5. 1977
Datum účinnosti 1. 1. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963022932
Změny a opravy Za 8.87, Zb 4.88, Zc 3.91
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 25 78 60
  • ČSN 257860
  • ČSN 25 78 60 : 1977
  • ČSN 257860:1977
  • ČSN 25 7860:1977