ČSN EN 61180-2 (345650) Zrušená norma

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Část 2: Zkušební zařízení

ČSN EN 61180-2 Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Část 2: Zkušební zařízení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 61180-2:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1180-2:1994 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato druhá část normy IEC 1180 (ČSN EN 61180) platí pro zkušební zařízení užívané při dielektrických zkouškách na zařízení nízkého napětí. Zahrnuje zkoušky stejnosměrným, střídavým nebo impulzním napětím, impulzním proudem a zkoušky při kombinaci impulzního napětí a impulzního proudu. Stanoví ověřovací postupy nutné k zajištění toho, že dielektrické zkoušky vyhovují požadavkům na tvar a velikost napětí nebo proudu uvedeným v Části 1 této normy. Norma je členěna jinak, než její Část 1 a obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Obecné podmínky pro ověřování zkušebního zařízení, kapitolu 5 - Prověření charakteristik generátorů stejnosměrného napětí, kapitolu 6 - Prověření charakteristik generátorů střídavého napětí, kapitolu 7 - Prověření charakteristik impulzního generátoru napětí, kapitolu 8 - Prověření charakteristik impulzního generátoru proudu, kapitolu 9 - Prověření charakteristik hybridního impulzního generátoru napětí, a kapitolu 10 - Požadavky na referenční měřicí systémy. Norma též obsahuje informativní Přílohu A a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61180-2 (34 5650) byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN EN 61180-2 (345650)
Katalogové číslo 22243
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963222431
Změny a opravy Z1 2.17t
Norma byla zrušena k 29. 7. 2019
a nahrazena ČSN EN 61180 (345650)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61180 (345650)
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení