ČSN EN ISO 8986-2 (640211) Zrušená norma

Plasty - Materiály z polybutylénu (PB) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN ISO 8986-2:1995 Plasty - Materiály z polybutylénu (PB) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností, která je úplným a nezměněným převzetím ISO 8986-2:1995, byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN ISO 8986-2 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy, dále rozdělení normy do dvou samostatných částí: 1 - Systém označování a základy pro specifikaci, 2 - Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 8986-2 (64 0211) byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN EN ISO 8986-2 (640211)
Katalogové číslo 21962
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963219622
Změny a opravy A1 4.01
Norma byla zrušena k 1. 6. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 8986-2 (640211)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)