ČSN EN 61009-1 (354182) Zrušená norma

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro proudové chrániče funkčně nezávislé nebo závislé na síťovém napětí, pro domovní a podobné použití s vestavěnou nadproudovou ochranou, (dále jen RCBO), pro jmenovitá napětí do AC 440 V, jmenovité proudy do 125 A u pevných instalací a jmenovité zkratové schopnosti do 25 000 A pro provoz při 50 Hz nebo 60 Hz.
Tyto přístroje jsou určeny k ochraně osob před nepřímým dotykem, přičemž nechráněné vodivé části instalace jsou vhodně připojeny k příslušné zemnicí elektrodě, a elektrické instalace v budovách a podobných použitích mají chránit proti nadproudům. Mohou být použity pro poskytování ochrany před nebezpečím ohně v důsledku přetrvávajícího proudu zemního spojení, bez funkce nadproudové ochrany.
RCBO, jejichž jmenovitý reziduální pracovní proud je maximálně 30 mA, se rovněž používají jako prostředky dodatečné ochrany v případě selhání základních ochranných prostředků před úrazem elektrickým proudem.
Tato norma platí pro přístroje provádějící současně funkci detekce reziduálního proudu, srovnávání hodnoty tohoto proudu s reziduální pracovní hodnotou a přerušení chráněného obvodu, jestliže reziduální proud překročí tuto hodnotu, a také provádějící funkci zapínání, vedení a vypínání nadproudů za stanovených podmínek.

Označení ČSN EN 61009-1 (354182)
Katalogové číslo 21928
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 138 stran formátu A4
EAN kód 8590963219288
Změny a opravy A1 8.97t, A11 8.97t, A2 8.99t, A15 8.99t, A14 8.99t, A13 8.99t, A17 10.99t, A19 4.01t, Oprava 1 1.03t, Z1 4.05t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2009
a nahrazena ČSN EN 61009-1 ed. 2 (354182)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61009-1 ed. 3 (354182)
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 61009-2-1 (354182)
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí