ČSN EN 61260 (368852) Zrušená norma

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry

ČSN EN 61260 Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 61260:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1260:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv úprav. Tato norma uvádí technické požadavky a metody zkoušení provozních vlastností analogových a digitálních pásmových filtrů a pásmových filtrů navzorkovaných dat, které tvoří sadu filtrů nebo spektrální analyzátor. Rozsah oblasti propustného pásma representovaný charakteristikou poměrného útlumu filtru je pro všechny filtry s danou šířkou pásma určen konstantním procentem středního kmitočtu pásma. Přístroj vyhovující požadavkům této normy může obsahovat libovolný počet pásmových filtrů pokrývající jakýkoliv požadovaný kmitočtový rozsah. Technické požadavky jsou uvedeny pro tři třídy filtrů, označených třída 0, třída 1 a třída 2. S rostoucím číslem třídy se rozšiřují přípustné tolerance. Pásmové filtry splňující technické požadavky této normy mohou být součástí různých měřicích zařízení nebo mohou tvořit nedílnou součást určitého přístroje, přitom musí pracovat v reálném čase. technické požadavky platí pro libovolnou metodu vybranou výrobcem pro návrh filtrů. Přístroje splňující požadavky této normy jsou schopny zajistit spektrální informaci pro široký okruh signálů. Při aplikacích obsahujících přechodové signály mohou rozdílné realizace filtrů, které splňují požadavky této normy, dávat rozdílné výsledky. ČSN EN 61260 (36 8852) byla vydána v červenci 1997.

Označení ČSN EN 61260 (368852)
Katalogové číslo 21927
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963219271
Změny a opravy A1 11.02t, Z2 1.17t
Norma byla zrušena k 27. 4. 2019
a nahrazena ČSN EN 61260-2 (368852), ČSN EN 61260-3 (368852)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)